VALMENTAJAKEHITYSOHJELMA AKUVA KÄYNNISTYY SYKSYLLÄ

VALMENTAJAKEHITYSOHJELMA AKUVA KÄYNNISTYY SYKSYLLÄ

Akuva on valmentajakehitysohjelma, jonka on kehittänyt ja jota vetää Harri Mannonen. Kolmas Akuva alkaa Kouvolassa syyskuussa 2017. Eri lajien valmentajille suunnatun ohjelman järjestää Kouvolan Urheiluakatemia. Myös akatemian ulkopuoliset valmentajat voivat hakea mukaan. Hakuaika 16.6.2017 mennessä. Hinta 500e-700e, riippuen mm. henkilökohtaisiin valmentajavierailuihin / mentorointiin käytettävästä ajasta / kuluista. Lisätietoja Harri Mannonen puh 040 5332768 tai www.harrimannonen.com Miten urheiluorganisaatio voi hyötyä valmentajakoulutusohjelmasta? Useimmat organisaatiot haluavat luoda itselleen kilpailuedun muihin organisaatioihin nähden. Valmentajakoulutus saattaa auttaa toteuttamaan tämän tavoitteen. Koulutusohjelman pitää olla erilainen kuin kansallisen lajijärjestön tarjoama ohjelma – muuten kilpailuetua ei synny. Akuvan avulla organisaatiossa voidaan kehittää valmentajia ja urheilijoita entistä johdonmukaisemmin. Miten Akuva voi auttaa valmentajia? Kehittämällä valmentamisen tehokkuutta – sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Vahvistamalla motivaatiota valmentaa. Edistämällä valmentajien välistä yhteistyötä. Luomalla kullekin henkilökohtainen koulutus- ja urasuunnitelma. Akuva teoreettinen tausta Akuva on lyhennys lauseesta “Ajattele kuin valmentaja”. Akuva nimi ja idea ovat muunnelmia Yhdysvaltojen armeijan tutkimus-instituutin harjoitusohjelmasta Think Like a Commander eli “Ajattele kuin komentaja”. Akuvan sisältö perustuu tieteelliseen tutkimukseen valmentajana kehittymisestä. Ensimmäinen Akuva järjestettiin Kouvojen koripallovalmentajille kaudella 2010–11. Toinen Akuva kaudella 2013-14 was liittyi maisteriopintoihini englantilaisessa Worcesterin yliopistossa. Osallistujat olivat koripallovalmentajia Loimaan Korikonkareista / Bisonsista. Akuvan tapahtumat Yhteiset tapaamiset Henkilökohtaiset tapaamiset Harjoitusvierailut Yhteiset tapaamiset Akuvan 2017-18 aikana järjestetään neljä yhteistä tapaamista. Kukin kestää kolme tuntia. Tapaamiset järjestetään parin kuukauden välein.. Kussakin tapaamisessa käsitetellään kolmea tai neljää teemaa. Näihin teemoihin liittyviä ideoita ja ehdotuksia kerätään sosiaalisen median kautta. Henkilökohtaiset tapaamiset Osallistujat keskustelevat kanssani kahdesti: ensimmäisen yhteisen tapaamisen jälkeen ja ennen viimeistä yhteistä tapaamista. Kullekin osallistujalle laaditaan ytimekäs koulutus- ja urasuunnitelma. Koulutussuunnitelma saattaa sisältää lajijärjestön koulutuksia, mutta myös muita koti- ja ulkomaisia koulutuksia. Harjoitusvierailut Akuva aikana kukin valmentaja käy kahdesti seuraamassa...
KOUVOLAN URHEILUAKATEMIALLE VALTIOLTA 20 000 EUROA

KOUVOLAN URHEILUAKATEMIALLE VALTIOLTA 20 000 EUROA

Kouvolan urheiluakatemia sai merkittävän korotuksen valtionapuun — tukea tulee 20000 euroa. Vuonna 2008 toimintansa aloittaneessa Kouvolan urheiluakatemiassa harjoittelee yli 500 urheilijaa 28 eri lajista. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) toi torstaina hyviä uutisia Kouvolan urheiluakatemialle. Aiempina vuosina 5 000—7 000 euron avustuksia ministeriöltä saaneen akatemian tekemä työ on huomattu, ja sitä arvostetaan entistä enemmän. Nyt myönnetty avustussumma kohosi 20 000 euroon. Summa ja siihen tehty korotus on merkittävä myös siinä mielessä, että vielä vuodenvaihteessa leijui vahva uhka siitä, että pienet akatemiat olisivat pudonneet kokonaan pois opetusministeriön avustusten piiristä. Taustalla oli Suomen Olympiakomitean ajama urheiluakatemioiden keskittämishanke. Siinä esitettiin, että alle 30 000 euron avustukset lopetetaan. Ministeriö päätti kuitenkin toisin. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti avustaa urheiluakatemioita ja valmennuskeskuksia yhteensä 1,9 miljoonalla eurolla. Avustusta saa 22 urheiluakatemiaa ja valmennuskeskusta, joista kahdeksan on paikallista, seitsemän alueellista ja seitsemän valtakunnallisen tason toimijaa. — Urheiluakatemioista on tullut keskeinen osa suomalaisen nuoren urheilijan arkea. Lyhyet harjoitusmatkat, laadukas valmennus ja joustavat opiskelumahdollisuudet ovat tärkeä asia urheilijan kehittymiselle. Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset tarjoavat lahjakkaille nuorille lupauksillemme hyvän ympäristön ponnistaa kohti huippu-urheilun huippua, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo. Vuonna 2008 toimintansa aloittanut Kouvolan urheiluakatemia työllistää kolme päätoimista työntekijää ja 14 seurojen kanssa yhteispalkattua päätoimista valmentajaa. Valmennusryhmiä on kaikkiaan 55, joissa harjoittelee yli 500 urheilijaa 28 eri lajista. Valmentajia on 53 ja Kouvolan alueen urheiluseuroja noin 25. Kouvolan kaupunki on mukana urheiluakatemiassa 115 000 eurolla alkaneena vuonna. Vaikeina taloudellisina aikoina Kouvolan satsaukset eivät ole vähentyneet, vaan euromäärä on jopa noussut entisestä 95 000:sta. Kouvolan urheiluakatemia on laajentunut vuosi vuodelta niin, että tällä hetkellä se on mukana 7—25-vuotiaiden liikunnassa ja urheilussa. Toiminta ulottuu alakoululaisten liikuntakerhoista ammattikorkeakouluun. Urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille avustuksia 1,9 miljoonaa euroa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia ja valtakunnallinen...
KOUVOLAN JALKAPALLON (KJP) JUNIORIPOLKU KIINNOSTI TO 6.4. KL0 10-13

KOUVOLAN JALKAPALLON (KJP) JUNIORIPOLKU KIINNOSTI TO 6.4. KL0 10-13

Kaikkiaan 21 valmentajaa/junioripäällikköä ja seuratoimijaa oli koolla torstaina 6.4. klo 10-13 pidetyssä tapaamisessa, jossa käytiin läpi mm. hiljattain valmistuneen akatemiaurheilijakyselyn tulokset, akatemian valmentajakehitysohjelma - AKUVA:n toimintamallia kaudelle 17-18 ja KJP:n junioripolkua/valmennuslinjaa. Timo Pahkala esitteli akatemiaurheilijakyselyn yhteenvedon/tulokset. Vastauksia saatiin kaikkiaan 58. Urheilijakyselystä nousseet toiveet / kehitysehdotukset otetaan vastaan ja niihin pyritään vastaamaan akatemiavalmennuksen, tukipalvelujen jne. osalta kaudelle 17-18. Seuraavaksi akatemian johtoryhmä käsittelee urheilijakyselyn yhteenvedon kokouksessa 21.4. KHarri Mannonen esitteli valmentajakehitysohjelma AKUVA:n toimintamallia kaudelle 17-18. AKUVA tulee slauseesta ”ajattele kuin valmentaja”. Em . koulutuksen tarkoituksena on mm. kehittää lajien välistä yhteistyötä ja parantaa valmentajien osaamista. Toimintamallia on aikaisempina vuosina testattu Loimaalla ja Kouvolassa, lähinä koripallovalmennukseen. Nyt konseptia on tarkoitus tuoda akatemiavalmentajille. Paikalla olleista valmentajista useat ilmaisi kiinnostuksen lähtemisestä mukaan valmennusprosessiin. Jukka Lindström esitteli KJP:n junioripolun/valmennuslinjan, Kujalan Jarin ja valmennuspöäällikkö Halosen Henrin ollessa estyneitä. Esitys synnyytti keskustelua yli lajirajojen valmennuksen organisoinnista hallintoon. PokLin Suurnäkki ja Setälä kertoivat miten esim. juniorijääkiekko on organisoitunut viimeisen 10 vuoden aikana. Seuraavaksi valmentajaverkosto kokoontuu syksyllä ja aihetta ei ole vielä...