VALMENTAJAKEHITYSOHJELMA AKUVA KÄYNNISTYY SYKSYLLÄ

VALMENTAJAKEHITYSOHJELMA AKUVA KÄYNNISTYY SYKSYLLÄ

Akuva on valmentajakehitysohjelma, jonka on kehittänyt ja jota vetää Harri Mannonen. Kolmas Akuva alkaa Kouvolassa syyskuussa 2017. Eri lajien valmentajille suunnatun ohjelman järjestää Kouvolan Urheiluakatemia. Myös akatemian ulkopuoliset valmentajat voivat hakea mukaan. Hakuaika 16.6.2017 mennessä. Hinta 500e-700e, riippuen mm. henkilökohtaisiin valmentajavierailuihin / mentorointiin käytettävästä ajasta / kuluista. Lisätietoja Harri Mannonen puh 040 5332768 tai www.harrimannonen.com Miten urheiluorganisaatio voi hyötyä valmentajakoulutusohjelmasta? Useimmat organisaatiot haluavat luoda itselleen kilpailuedun muihin organisaatioihin nähden. Valmentajakoulutus saattaa auttaa toteuttamaan tämän tavoitteen. Koulutusohjelman pitää olla erilainen kuin kansallisen lajijärjestön tarjoama ohjelma – muuten kilpailuetua ei synny. Akuvan avulla organisaatiossa voidaan kehittää valmentajia ja urheilijoita entistä johdonmukaisemmin. Miten Akuva voi auttaa valmentajia? Kehittämällä valmentamisen tehokkuutta – sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Vahvistamalla motivaatiota valmentaa. Edistämällä valmentajien välistä yhteistyötä. Luomalla kullekin henkilökohtainen koulutus- ja urasuunnitelma. Akuva teoreettinen tausta Akuva on lyhennys lauseesta “Ajattele kuin valmentaja”. Akuva nimi ja idea ovat muunnelmia Yhdysvaltojen armeijan tutkimus-instituutin harjoitusohjelmasta Think Like a Commander eli “Ajattele kuin komentaja”. Akuvan sisältö perustuu tieteelliseen tutkimukseen valmentajana kehittymisestä. Ensimmäinen Akuva järjestettiin Kouvojen koripallovalmentajille kaudella 2010–11. Toinen Akuva kaudella 2013-14 was liittyi maisteriopintoihini englantilaisessa Worcesterin yliopistossa. Osallistujat olivat koripallovalmentajia Loimaan Korikonkareista / Bisonsista. Akuvan tapahtumat Yhteiset tapaamiset Henkilökohtaiset tapaamiset Harjoitusvierailut Yhteiset tapaamiset Akuvan 2017-18 aikana järjestetään neljä yhteistä tapaamista. Kukin kestää kolme tuntia. Tapaamiset järjestetään parin kuukauden välein.. Kussakin tapaamisessa käsitetellään kolmea tai neljää teemaa. Näihin teemoihin liittyviä ideoita ja ehdotuksia kerätään sosiaalisen median kautta. Henkilökohtaiset tapaamiset Osallistujat keskustelevat kanssani kahdesti: ensimmäisen yhteisen tapaamisen jälkeen ja ennen viimeistä yhteistä tapaamista. Kullekin osallistujalle laaditaan ytimekäs koulutus- ja urasuunnitelma. Koulutussuunnitelma saattaa sisältää lajijärjestön koulutuksia, mutta myös muita koti- ja ulkomaisia koulutuksia. Harjoitusvierailut Akuva aikana kukin valmentaja käy kahdesti seuraamassa...