Perinteinen ”koulukiertue” Kouvolan ja Iitin yläkouluille on tehty. Kaikkiaan koulukiertue tavoitti noin 150-170 9. luokkalaista urheilijaa ja yhdeksän opinto-ohjaajaa Kouvolassa ja Iitissä. Tarkoituksena ”akatemiainfoissa” oli kertoa urheilijoille akatemiahausta lv 18-19, valintakriteereistä ja akatemian järjestämistä muista palveluista urheilijoille. Myös opinto-ohjaajat olivat kuuntelemassa infoa.