Kouvolan Urheiluakatemian johtoryhmä päätti kokouksessaan 12.12 hieman tarkentaa akatemian hakukriteerejä vuodelle 2020. Alla uudet kriteerit.

HAKUKRITEERIT KOUVOLAN URHEILUAKATEMIAAN 2020

Urheilullisesta menestyksestä hakija saa pisteitä valtakunnallisen lajiliittopisteytyksen mukaan. Hakijoiden tulee tarkasti merkitä hakukaavakkeeseen aiempi urheilullinen menestys. Hakukaavakkeista, lajiliittojen ja seurojen/valmentajien arvioinnin kautta akatemiajohtaja pisteyttää hakijat. Paikalliset asiantuntijavalmentajat (1-3/laji) antavat lisäksi hakijoille 0-2 pistettä. Lajikohtaiset asiantuntijavalmentajat nimeää akatemiajohtaja.

Pisteet ovat lajikohtaisia. Eli toisen lajin hakija ei kilpaile paikasta akatemiassa toisen lajin hakijan kanssa. Mukaan otettavien urheilijoiden maksimimäärä vaihtelee lajikohtaisesti. Vuosittain johtoryhmä määrittelee alimman sisäänpääsypistemäärän seurojen-, valmentajien-, tila- ja opetustoimen resurssien mukaan.

Johtoryhmä laittaa eri lajien hakijat pisteiden mukaiseen järjestykseen ja ilmoittaa yhteistyöoppilaitosten rehtoreille akatemiaan hyväksyttyjen urheilijoiden nimet. Rehtorit myöntävät opiskelijoille oikeuden urheiluakatemiaopintoihin. Kaikille hakijoille lähetetään kirjallinen ilmoitus päätöksestä.
Urheiluakatemiaan voivat hakea myös Kouvolan lukioissa, Iitin lukiossa ja Kouvolan seudun ammattiopistossa opiskelevat 1. tai 2. vuosiluokan sekä Kaakkois-Suomen AMK:ssa opiskelevat urheilijat. Urheiluakatemian johtoryhmä yhdessä akatemiajohtajan kanssa käsittelevät hakemukset erikseen.

Urheiluakatemiaan voivat hakeutua kaikkien lajien urheilijat. Urheiluakatemiastatuksen voi saada Kouvolan kaupungin lukioissa, Iitin lukiossa, Kouvolan seudun ammattiopistossa tai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa opiskelevat urheilijat.

1. Keskiarvo 0-5p

Hakijan keskiarvopisteiksi lasketaan hakijan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden arvosanoista muodostuva keskiarvo. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella. Oppilaitos tai koulutuksen järjestäjä voi lisäksi edellyttää oppilaitoskohtaisen minimikeskiarvon ylittämistä. Esim. 7,5 keskiarvolla hakija saa 3,75 pistettä.

2. Urheilulliset pisteet 0-5p

Urheilulliset pisteet määräytyvät hakijan lajiliiton ja/tai seuran kautta. Hakija voi saada urheilullisista ansioistaan ja urheilulahjakkuudesta 0-5 pistettä.
Lajiliitto/seurapisteytyksen periaatteet ovat kevään 2020 haussa seuraavat: (tarkennukset mahdollisia)
5 pistettä: lajinsa erityislahjakkuus (lähellä ikäluokkansa kansainvälistä tasoa, joukkuelajeissa johtava
pelaaja/urheilija maajoukkueessa)
4 pistettä: lajinsa lahjakkuus, (ikäluokkansa maajoukkueurheilija, joukkuelajit) maajoukkuevalmennettava, SM-mitalitaso (yksilölajit)
3 pistettä: ikäluokkansa maajoukkueeseen kuuluva/kuulunut urheilija, (joukkuelajit) ikäluokassaan SM 4-10 sijoilla oleva yksilöurheilija
2 pistettä: Alue/piirijoukkuetason urheilija / ehdolla aluejoukkueeseen (joukkuelajit) On osallistunut lajinsa SM-kilpailuihin. (joukkue/yksilölajit)
0-1 pistettä: seuratason aktiivit, ei meriittejä

3. Lajien asiantuntijavalmentajien pisteet 0-2 p

2 pistettä = huippumotivoitunut harjoittelija
1,5 pistettä = motivoitunut harjoittelija
1 pistettä = harjoittelumotivaatio on tyydyttävä
0,5 pistettä = harjoittelumotivaatio on välttävä
0 pistettä = ei osallistu lajinsa harjoituksiin iltaisin tai on liikunnan harrastaja

Aloituspaikkoja lv 2020–2021 on 50, varapaikkoja on 5 ja jatkuvan haun kautta paikkoja on kaikkiaan 10. Pääsy akatemiaan edellyttää hyväksytyksi tulemista opiskelijaksi Kouvolan tai Iitin lukioihin, Kouvolan seudun ammattiopistoon ja/tai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. (XAMK)