Kouvolan Urheiluakatemia on saanut Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä 15 000 euron erityisapurahan 10-15 - vuotiaiden liikunnan ja urheilun kehittämishankkeen toteuttamiseen vuonna 2016. Apurahajuhlaa vietettiin 17.5. Kuusankoskitalolla. Säätiö on jo aiempina vuosina 2014 ja 2015 tukenut em. hanketta ja vuosi 2016 on hankkeen kolmas vuosi. Akatemia on järjestänyt 100-vuotissäätiön tuella 11 urheilukerhoa, kaksi yleistaitovalmennuksen ryhmää sekä Kouvola Sport Academy training campin 13.-15.6., johon on tulossa noin 60 lasta. Urheilukerhot ja yleistaitovalmennusryhmät ovat olleet maksuttomia ja niissä on ollut mukana viikottain noin 150 lasta. Tarkoituksena on jatkaa akatemian omilla resursseilla urheilukerho -ja yleistaitovalmennustoimintoja sekä akatemialeirin järjestämistä hankkeen jälkeenkin.

Suuret kiitokset 100-vuotissäätiölle merkittävästä tuesta lasten ja nuorten liikunnan edistäjänä Kouvolassa!