Brian McCormickin viikko 14.-20.5. Kouvolassa tavoittaa noin 50 urheilijaa ja 30 valmentajaa. Akatemiaharjoituksista, valmennuskoulutuksista ja koripalloleireistä koostunut viikko toi urheilijoita ja valmentajia Kouvolaan myös kauempaa. Haluan kiittää akatemian puolesta erityisesti Harri Mannosta, jolla oli keskeinen rooli McCormickin saamiseksi Kouvolaan ja hän myös toimi/toimii vierailun isäntänä/yhteyshenkilönä. Kiitos myös Mehiläiselle, joka omalta osaltaan myös mahdollisti vierailun järjestämisen.
Vierailuviikon valmistelut aloitettiin jo syyskuussa 2017. Urheiluakatemia haluaa ehdottomasti jatkossakin olla mukana mahdollistamassa/tukemassa kv. huippu-urheiluosaamisen jalkautusta Kouvolaan. Akatemian strategian / vision 2023 yksi kolmesta valinnasta on valmentajuus ja valmennuksen kehittäminen. Tämä vierailu tukee em. tavoitteen toteutumista ja on yksi osoitus siitä, että strategiaa on laitettu käytäntöön ja se ei ole jäänyt pöytälaatikkoon.