Oppilaitokset

Kouvolan Urheiluakatemia mahdollistaa harjoittelun kaikissa Kouvolan toisen asteen oppilaitoksissa (lukiot ja ammattiopistot), Iitin lukiossa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Urheiluakatemiayhteistyössä on mukana myös noin 20 peruskoulua. Urheilupuiston koululla on yhteensä kuusi liikuntaluokkaa ja muissa yläkouluissa liikuntapainotteisuutta ns. esiakatemian muodossa. Elokuusta 2020 alkaen Urheilupuiston koulu hyväksyttiin Suomen urheiluyläkouluverkostoon mukaan. Urheilupuiston liikuntaluokkalaisista noin 100 osallistuu säännöllisesti akatemiavalmennukseen. Urheiluakatemiassa on näin ollen mahdollisuus harjoitella käytännössä koko nuoruus ja varhaisaikuisuus.
Oppilaitokset ovat tärkeässä asemassa mahdollistamassa nuoren urheilijan mahdollisuuksia kehittyä sekä opiskelijana että urheilijana.
Opiskellessa sekä Kouvolan seudun ammattiopistossa että kouvolalaisessa lukiossa ja Iitin lukiossa voi urheiluakatemiasta kertyä maksimissaan 10 kurssia. Lukioissa sekä ensimmäiseltä että toiselta vuosikurssilta kertyy maksimissaan neljä kurssia ja viimeiseltä vuodelta kaksi. Kouvolan Yhteislyseossa on mahdollisuus suorittaa 1-tason valmentajatutkinto, josta saa yhden kurssin lisää. Ammattiopistossa kertyy osaamispisteitä. Lisätietoja KSAO:n toimintamallista antaa akatemiavastaava Samuel Malk puh 0505314019.

Kouvolan Yhteislyseo

Rehtori Sanna Liljeqvist

020 615 8506

Kuusankosken lukio

Rehtori

Riitta Mutru

0206157206

Iitin lukio

Rehtori Ari Toropainen

ari.toropainen(a)iitti.fi
020 615 9704

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

044 702 8507, olli.ervaala(a)xamk.fi


 

Liikunnan lehtori Marja-Sisko Luode

0447028435, marja-sisko.luode(a)xamk.fi


 


 

KSAO

 Akatemiavastaava Samuel Malk 0505314019

samuel.malk(a)ksao.fi