Hakeminen

Haku urheiluakatemiaan lukuvuodelle 2018-19 päättyy 13.3.2018 klo 16.00.

Urheiluakatemian toimipiste sijaitsee osoitteessa Ilmarinkuja 3, 45100 Kouvola. (ässätorni 5. kerros)
Hakemus akatemiaan 2018

Sekä peruskoulun päättötodistuksen keskiarvosta että urheilullisesta menestyksestä hakija saa 0-5 pistettä. Hakijoiden tulee tarkasti merkitä hakukaavakkeeseen aiempi urheilullinen menestys. Hakukaavakkeista saadun tiedon perusteella akatemian johtoryhmä pisteyttää hakijat. Paikalliset asiantuntijavalmentajat (1-3/laji) antavat lisäksi hakijoille 0-2 pistettä. Paikalliset asiantuntijavalmentajat nimeää akatemian johtaja.

Pisteet ovat lajikohtaisia. Eri lajien urheilijat eivät kilpaile keskenään akatemiapaikoista, vaan urheilijan taso ratkaisee. Tila- ja valmennusresurssit lajien välillä ovat erilaiset, joten mukaan otettavien urheilijoiden maksimimäärä vaihtelee lajikohtaisesti. Johtoryhmä laittaa eri lajien hakijat pisteiden mukaiseen järjestykseen. Akatemiajohtaja ilmoittaa yhteistyöoppilaitosten rehtoreille akatemiaan hyväksyttyjen urheilijoiden nimet. Rehtorit myöntävät opiskelijoille oikeuden urheiluakatemiaopintoihin. Kaikille hakijoille lähetetään kirjallinen ilmoitus päätöksestä.

Huom!
Urheiluakatemiaan voivat hakea myös (9. luokkalaisten lisäksi) tällä hetkellä kouvolalaisissa lukioissa, Kouvolan seudun ammattiopistossa tai Iitin lukiossa opiskelevat urheilijat. Myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa opiskelevat urheilijat voivat hakea akatemiaurheilijaksi, heillä haku on jatkuva. Akatemiaurheilijan statuksen myöntää urheiluakatemian johtoryhmä. Kaikki hakijat toimittavat hakukaavakkeet akatemian johtajalle. Kaikki mahdolliset kyselyt valintamenettelystä ja valinnan tuloksista osoitetaan vain akatemian johtajalle.

Urheiluakatemian postiosoite:

Kouvolan Urheiluakatemia

Ilmarinkuja 3

45100 KOUVOLA