Valmennus

Valmennuksen  tavoitteena on luoda akatemiaurheilijoille korkeatasoinen harjoitteluympäristö sekä tukea seuroissa tapahtuvaa valmennusta, jossa keskeinen osa nuoren urheilijan harjoittelusta tapahtuu.

Lajit

Urheiluakatemiassa valmennus tapahtuu akatemiavalmentajien ja henkilökohtaisten valmentajien yhteistyöllä. Urheiluakatemiassa on lukuvuonna 2020-2021 26:n eri lajin urheilijoita noin 180. Lajivalmennuksen lisäksi akatemiassa on myös fysiikkavalmennusta.

Harjoituspäiväkirja

Urheiluakatemiavalmennusta seurataan sähköisen googleen tehdyn harjoitusten seurantajärjestelmän avulla, johon valmentajat ja urheilijat käyvät viikoittain merkitsemässä akatemiaharjoituksissa paikalla olot.

Harjoitusajat

Harjoitukset pidetään maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin koulun työpäivinä. Harjoitukset ovat maanantaisin klo 09.50-11.05 ja ti ja to aamuina klo 08.00-09.30. (joissakin valmennusryhmissä harjoitukset voivat alkaa ja päättyä aiemmin) Koeviikkojen osalta harjoitusjärjestelyt ovat lajikohtaisia. Lukiolaisilta ei vaadita osallistumista harjoituksiin koeviikkojen aikana.

Kouluvalmennusryhmät:

Kouluvalmennusryhmien tarkoituksena on tiivistää ja kehittää urheiluakatemian valmentajien ja koulujen liikunnanopettajien välistä yhteistyötä urheilijoiden valmennuksessa. Kouluvalmennusryhmien valmennuksesta vastaavat liikunnan lehtorit ja/tai akatemiavalmentajat. Valmennukset ovat maanantaisin klo 09.50-11.05 tai klo 8-9. Kouluvalmennusryhmiä on toiminnassa Kuusankosken lukiolla, Kouvolan Yhteislyseossa ja Valkealan yläkoululla/lukiossa.

Koulujen alkaessa elokuussa 2020 akatemiassa aloitti työnsä fysioterapeutti/fysiikkavalmentaja Jasmi Latvala. Hänellä on toimenkuvassaan mm. kolme liikuntakerhoa alakouluikäisille lapsille, maanantaisin 09.50-11.05 fysiikkavalmennus akatemialaisille, 7-9 liikuntaluokkien apuopettajana toimiminen yhdessä Sami Vastamäen ja Marja Laukkasen kanssa kolmella eri liikuntatunnilla, ti-aamuna ennalta ehkäisevä valmennus akatemialaisille ja ke-aamuisin 7-8 luokkalaisten yleisvalmennus.